- Viknes

               

               

               

                

           

- Ombygging av Rana 16 so eg arva av besten

- Bulben

- Båt

- Modellbilder

- Påske

 - Diverse ombygginger/ fornyinger av Fairline 43/45 (skalkene er kjøpt fra Jonny Grotle)

- Kirkeskip Møkster

- Arne`s modell av kirkeskipet